Sở Giáo dục tỉnh Bình Định thông tin vụ giáo viên hợp đồng đặc cách “nhầm” – Thông tin giáo dục mới nhất

Mời các bạn bản tìm hiểu tin tức giáo dục chủ đề Sở Giáo dục tỉnh Bình Định thông tin vụ giáo viên hợp đồng đặc cách “nhầm” tại Blogradio.org.

Sở Giáo dục tỉnh Bình Định thông tin vụ giáo viên hợp đồng đặc cách “nhầm” bản tin mới cập nhật hôm nay.

Trong tháng 8/2020, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có loạt bài viết phản ánh những bất cập trong công tác tuyển dụng đặc cách giáo viên hợp đồng tại tỉnh Bình Định.

Cụ thể 49 giáo viên hợp đồng Trung học Phổ thông tỉnh Bình Định sau khi được thông báo đủ điều kiện xét đặc cách nhưng mãi đến tháng 8/2020 vẫn chưa có quyết định được công nhận.

Để làm rõ những nội dung trên, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Võ Ngọc Sỹ, Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ (Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định).

Ngày 27/08/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định có công văn số 1710/SGDĐT-TCCB trả lời Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về quy trình và kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên trước năm 2015 theo Công văn số 5378/BNV-CCVC.

Xem chi tiết công văn số 1710/SGDĐT-TCCB: TẠI ĐÂY

Một số nội dung đáng chú ý trong công văn số 1710/ SGDĐT-TCCB:

1.Về lý do Thủ trưởng các đơn vị thực hiện hợp đồng thỉnh giảng theo quy định tại Luật Giáo dục, Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 30/VPCP-TCCV ngày 04/01/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan thuộc bộ, ngành, địa phương; ngày 05/4/2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh có Công văn số 1549/UBND-NC ngày 05/4/2017 về việc chấn chỉnh tình trạng hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Thực hiện Công văn số 1549/UBND-NC ngày 05/4/2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh tình trạng hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2339/SGDĐT-TCCB ngày 18/12/2017 về việc chấm dứt hợp đồng lao động (sau khi tổ chức xong kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2017-2018) để hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

READ  कामसूत्र क्यों लिखा गया था? Why was Kamasutra written? [Hindi Dub] - Web chia sẻ các thông tin về học tập hữu ích nhất

Thực hiện Công văn số 2339/SGDĐT-TCCB ngày 18/12/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chấm dứt hợp đồng lao động, các đơn vị đã triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định.

Tuy nhiên, sau kỳ tuyển dụng năm học 2017- 2018, một số đơn vị vẫn còn thiếu giáo viên ở một vài vị trí vì lý do: đã đăng ký xét tuyển nhưng chưa có người trúng tuyển (không đủ điều kiện trúng tuyển, không có giáo viên đăng ký dự tuyển hoặc trúng tuyển nhưng không nhận việc) hoặc thiếu do giáo viên nghỉ hưu, nghỉ sinh, thôi việc, chuyển công tác…

Vì vậy, Thủ trưởng các đơn vị thực hiện chế độ thỉnh giảng (theo quy định tại Luật Giáo dục, Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT ngày 10/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục), trong đó có 49 giáo viên trên.

Công văn trả lời Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định (Ảnh:V.N)

2.Quá trình thực hiện việc xét tuyển đặc cách giáo viên theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước

Ngày 05/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 5378/BNV-CCVC về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

Ngày 29/11/2019, Sở Nội vụ có Công văn số 1624/SNV-CCVC về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 về trước theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ.

Căn cứ các văn bản nêu trên, ngày 10/12/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 2403/SGDĐT-TCCB về việc tuyển dụng đặc cách giáo viên đã hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện việc rà soát, đánh giá lại thực trạng biên chế, đội ngũ giáo viên, nhu cầu theo vị trí việc làm và phổ biến, triển khai, hướng dẫn, tổ chức tiếp nhận hồ sơ giáo viên.

READ  Ngữ văn 8 - Hướng dẫn soạn bài TRỢ TỪ, THÁN TỪ - Địa chỉ cung cấp các kiến thức về học tập hữu ích nhất

Ban Thư ký tổ chức tiếp nhận hồ sơ giáo viên từ thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, kiểm tra, rà soát, tổng hợp báo cáo Hội đồng xét tuyển đặc cách để xem xét, kết quả: Có 50 hồ sơ được Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở đề nghị tuyển dụng đặc cách.

Ngày 19/02/2020, Sở Nội vụ có Công văn số 193/SNV-CCVC về việc hướng dẫn quy trình xét tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 05/11/2019 của Bộ Nội vụ (có đính kèm).

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành rà soát lại quy trình đã thực hiện trước đây với quy trình theo Công văn số 193/SNV-CCVC của Sở Nội vụ (Công văn số 193/SNV-CCVC của Sở Nội vụ ban hành sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo đã thực hiện các thủ tục và gửi hồ sơ đề nghị tuyển dụng theo Công văn số 7450/UBND- NC ngày 05/12/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước).

Ngày 21/02/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo, đã có Thông báo số 275/TB-SGDĐT thông báo danh sách 49 thí sinh đủ điều kiện và 01 thí sinh không đủ điều kiện đề nghị tuyển dụng đặc cách viên chức.

(Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ thông báo đủ điều kiện đề nghị tuyển dụng đặc cách giáo viên và có Thông báo công khai danh sách giáo viên đủ điều kiện đề nghị tuyển dụng đặc cách tại thời điểm ngày 21/02/2020. Đây là một bước theo thủ tục, quy trình do Sở Nội vụ hướng dẫn và bắt buộc phải thực hiện trước khi gửi lại hồ sơ qua Sở Nội vụ thẩm định).

Qua quá trình thẩm định hồ sơ, với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan quản lý nhà nước tham mưu, giúp việc cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác tuyển dụng công chức, viên chức của tỉnh, Sở Nội vụ đã có Công văn số 454/SNV-CCVC ngày 01/4/2020 và Công văn số 1711/SNV-CCVC ngày 19/12/2019 đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung tuyển dụng đặc cách giáo viên trong đó có nội dung hỏi về đối tượng tuyển dụng đặc cách có bao gồm: “Giáo viên có hợp đồng giảng dạy, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 về trước, hiện đang hợp đồng giảng dạy nhưng không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vì chuyển sang hợp đồng thỉnh giảng”.

READ  Hướng vào đại học phù hợp với điểm thi | Giáo dục

3.Kế hoạch tuyển dụng của Sở Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới

Ngày 19/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1658/SGDĐT-TCCB về việc rà soát đội ngũ nhân sự và đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng năm học 2020-2021.

Sau khi tổng hợp nhu cầu từ các đơn vị trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyển dụng viên chức trong năm 2020 theo đúng quy định hiện hành. Các giáo viên trên nếu có nguyện vọng sẽ tiếp tục đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng này.

Trên đây là nội dung Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin cho Quý báo về quy trình và kết quả tuyển dụng đặc cách giáo viên trước năm 2015 theo Công văn số 5378/BNV-CCVC về việc tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước.

Sở Giáo dục và Đào tạo cảm ơn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã quan tâm thông tin, phản ảnh về các hoạt động của Ngành.

Sở mong tiếp tục phối hợp với Quý báo trong thời gian tới.

Vũ Ninh


Qua bài viết chủ đề Sở Giáo dục tỉnh Bình Định thông tin vụ giáo viên hợp đồng đặc cách “nhầm” chúng tôi tin rằng bạn đã có thêm nhiều thông tin mới nhất ngày hôm nay rồi. Ngoài xem bản tin này bạn có thể xem thêm nhiều tin tức giáo dục khác tại đây nhé: https://blogradio.org/giao-duc/.

Sở Giáo dục tỉnh Bình Định thông tin vụ giáo viên hợp đồng đặc cách

Từ khoá liên quan đến chủ đề Sở Giáo dục tỉnh Bình Định thông tin vụ giáo viên hợp đồng đặc cách “nhầm”

#Sở #Giáo #dục #tỉnh #Bình #Định #thông #tin #vụ #giáo #viên #hợp #đồng #đặc #cách #nhầm.

Chân thành cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Blogradio.

Nguồn: giaoduc.net.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.