Quy định mới về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới ở Việt Nam – Thông tin giáo dục mới nhất

Mời các bạn bản tìm hiểu tin tức giáo dục chủ đề Quy định mới về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới ở Việt Nam tại Blogradio.org.

Quy định mới về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới ở Việt Nam bản tin mới cập nhật hôm nay.

Ngày 20 tháng 7 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định 70/2021 / NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 181/2013 / NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều các điều của Luật Quảng cáo, trong đó sửa đổi, bổ sung Điều 13 về cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam.

Cụ thể, cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam là việc tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng website kinh doanh dịch vụ quảng cáo từ hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ đặt trên mạng Internet. ngoài lãnh thổ Việt Nam, dành cho người dùng tại Việt Nam, tạo ra doanh thu tại Việt Nam.

Minh họa: TTXVN

Trang thông tin điện tử kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới quy định tại Nghị định này là hệ thống thông tin sử dụng một hoặc nhiều trang thông tin điện tử dưới dạng ký hiệu, số, chữ cái, hình ảnh, âm thanh và các thông tin khác. các hình thức thông tin khác nhằm cung cấp cho người sử dụng mạng dịch vụ lưu trữ, cung cấp, sử dụng, tìm kiếm, trao đổi thông tin, chia sẻ âm thanh, hình ảnh, tạo diễn đàn (forum), trò chuyện (chat) trực tuyến để cung cấp dịch vụ quảng cáo.

Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, nhà quảng cáo trong nước và nước ngoài tham gia cung cấp dịch vụ quảng cáo qua biên giới tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. về quảng cáo, quy định về an ninh mạng và quy chế quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo qua biên giới tại Việt Nam phải tuân thủ các nguyên tắc, nghĩa vụ quy định tại Điều 13 Luật Quảng cáo và các quy định sau: Bộ Thông tin và Truyền thông, như tên tổ chức, tên giao dịch. , địa chỉ trụ sở chính nơi đăng ký hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo; vị trí đặt hệ thống máy chủ chính cung cấp dịch vụ và hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam (nếu có); …

Không đặt quảng cáo sản phẩm có nội dung vi phạm pháp luật quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng, Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ.

Ngăn chặn, loại bỏ thông tin vi phạm pháp luật theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan có thẩm quyền; cung cấp thông tin về tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo xuyên biên giới có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Người quảng cáo, thực hiện hợp đồng với người kinh doanh dịch vụ quảng cáo (bao gồm cả tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo qua biên giới) có quyền và nghĩa vụ: Yêu cầu người kinh doanh dịch vụ quảng cáo không đặt sản phẩm quảng cáo có nội dung vi phạm pháp luật quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật An ninh mạng, Điều 28 Luật Sở hữu trí tuệ; yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo có giải pháp kỹ thuật để người phát hành, quảng cáo tại Việt Nam có thể kiểm soát, loại bỏ các sản phẩm quảng cáo vi phạm pháp luật Việt Nam trên hệ thống cung ứng. Dịch vụ.

Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo, nhà xuất bản quảng cáo, nhà quảng cáo không hợp tác phát hành sản phẩm quảng cáo có trang thông tin điện tử đã được cơ quan có thẩm quyền công bố là vi phạm pháp luật được đăng tải công khai trên mạng Internet. Cổng thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung Điều 14, quy định cụ thể trách nhiệm quản lý đối với hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo qua biên giới, trong đó, các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm phát hiện, xác định quảng cáo qua biên giới vi phạm pháp luật theo thẩm quyền được giao các quy định pháp luật về quản lý và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo.

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan tiếp nhận thông báo về việc quảng cáo xuyên biên giới trái phép từ các bộ, ngành, địa phương và là đầu mối liên hệ, gửi yêu cầu xử lý hành vi quảng cáo trái phép. đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.

Nghị định 70/2021 / NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2021.

Cập nhật thông minh


Qua bài viết chủ đề Quy định mới về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới ở Việt Nam chúng tôi tin rằng bạn đã có thêm nhiều thông tin mới nhất ngày hôm nay rồi. Ngoài xem bản tin này bạn có thể xem thêm nhiều tin tức giáo dục khác tại đây nhé: https://blogradio.org/giao-duc/.

Quy định mới về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới ở Việt Nam

Từ khoá liên quan đến chủ đề Quy định mới về hoạt động cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới ở Việt Nam

#Quy #định #mới #về #hoạt #động #cung #cấp #dịch #vụ #quảng #cáo #xuyên #biên #giới #ở #Việt #Nam.

Chân thành cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Blogradio.

Nguồn: giaoduc.net.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *