Ngành Bảo hiểm tích cực hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do COVID-19 – Thông tin giáo dục mới nhất

Mời các bạn bản tìm hiểu tin tức giáo dục chủ đề Ngành Bảo hiểm tích cực hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do COVID-19 tại Blogradio.org.

Ngành Bảo hiểm tích cực hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do COVID-19 bản tin mới cập nhật hôm nay.

Giảm thời gian xử lý hồ sơ; đơn giản hóa các thủ tục; hình thức nộp hồ sơ đa dạng; tăng cường giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng ca …

Đó là những giải pháp đang được ngành BHXH Việt Nam triển khai nhằm kịp thời đưa ra những chính sách hỗ trợ thiết thực của Chính phủ đối với người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Đến hết ngày 16/7/2021, Ngành đã hoàn thành việc giảm mức đóng 0% vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, qua đó giúp doanh nghiệp có thêm phương án và điều kiện hỗ trợ người lao động. .

Khẩn trương “vào”

Ngày 01/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68 / NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.

Để cụ thể hóa Nghị quyết này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cùng với các Bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021 / QĐ-TTg ngày 07/07/2021 quy định việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động. và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; trong đó có 3 chính sách liên quan trực tiếp đến ngành BHXH Việt Nam gồm: Giảm mức đóng TNLĐ, BNN; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; đào tạo và duy trì việc làm cho người lao động.

Ngoài ra, CN còn khẳng định ở 6 chính sách hỗ trợ thiết thực khác như: Hỗ trợ người lao động tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, thôi việc, nghỉ không lương; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn, trả lương ngừng việc cho người lao động.

Tiếp nhận và xử lý kịp thời các hồ sơ hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động.

Và để chỉ đạo, thống nhất triển khai trong toàn ngành, BHXH Việt Nam đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 68 / NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trong và ngoài ngành triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành BHXH Việt Nam.

Ngày 08/7/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 1988 / BHXH-TST về việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 68 / NQ-CP và Quyết định số 23/2021 / QĐ-TTg. Ngày 09/7/2021, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến trong toàn ngành từ Trung ương đến BHXH huyện để quán triệt quyết liệt, triển khai thống nhất, đồng bộ đến các doanh nghiệp. công nhân nhanh chóng và hiệu quả.

Theo đó, BHXH Việt Nam phân công nhiệm vụ cụ thể, phân cấp, phân quyền, trách nhiệm rõ ràng trong toàn hệ thống. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc. Giám đốc về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 / NQ-CP, Quyết định số 23/2021 / QĐ-TTg trên tinh thần: Tạo điều kiện tối đa; đơn giản, giảm bớt thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ, tuyệt đối không phát sinh thêm thủ tục hành chính, không yêu cầu khác so với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Công văn của Ngành.

Đảm bảo kinh phí để người sử dụng lao động thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng duy trì việc làm cho người lao động.

Điều chỉnh ngay mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đến ngày 16/7/2021, hoàn tất thủ tục và gửi thông báo số tiền thu được do báo giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022). cho người sử dụng lao động để người sử dụng lao động hỗ trợ người lao động trong việc phòng chống và kiểm soát dịch Covid-19.

Xác định khối lượng công việc phải thực hiện rất lớn, trong khi yêu cầu về thời gian hoàn thành càng sớm càng tốt để kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, BHXH Việt Nam đã nhanh chóng chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin triển khai ngay các quy định tại Quyết định 23 / 2021 / QĐ-TTg về phần mềm nghiệp vụ và sớm cung cấp các dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công của Ngành và Cổng Dịch vụ. Công chúng Quốc gia.

Qua đó, giúp BHXH Việt Nam chủ động trong việc tiếp cận đối tượng cần hỗ trợ; giảm thời gian tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

BHXH các tỉnh, thành phố cũng đẩy mạnh giao dịch điện tử, chuyển phát hồ sơ qua hệ thống bưu điện, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, nhất là các địa phương đang thực hiện phân tuyến xã hội để phòng chống dịch SXH. -19.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam cũng yêu cầu toàn ngành đẩy mạnh công tác truyền thông, giải đáp, hỗ trợ, tư vấn để người lao động và người sử dụng lao động biết về chính sách hỗ trợ; tăng cường công tác hướng dẫn, giải đáp các thắc mắc, vướng mắc liên quan.

Đã có trên 375.000 doanh nghiệp với hơn 11,2 triệu lao động được hỗ trợ chính sách giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Với tinh thần đó, BHXH các tỉnh, thành phố trên cả nước đã và đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ tốt nhất cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do Covid-19 gây ra.

Ngay sau khi nhận được ý kiến ​​chỉ đạo, chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH các cấp đã phối hợp với các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch hoặc văn bản triển khai thực hiện. thực hiện Nghị quyết số 68 / NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23 / QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cũng đã có văn bản gửi các đơn vị sử dụng lao động về việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo hướng dẫn tại Công văn số 1988 / BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đặc biệt, đến ngày 16/7/2021, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã hoàn thành chính sách hỗ trợ giảm mức đóng bằng 0% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, qua đó giúp các doanh nghiệp có thêm phương án và điều kiện để chủ động khắc phục khó khăn, hỗ trợ người lao động phòng chống dịch Covid-19.

Tính đến hết ngày 16/7/2021, BHXH các tỉnh, thành phố đã hoàn tất các thủ tục và gửi thông báo đến 375.335 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng với 11.238.437 lao động với số tiền tạm tính. điều chỉnh giảm vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) khoảng 4.322 tỷ đồng.

Trong đó, TP.HCM là địa phương có số lượng doanh nghiệp và người lao động được hỗ trợ giảm mức đóng nhiều nhất cả nước với 101.356 doanh nghiệp, tương đương hơn 2,3 triệu lao động được hỗ trợ; Tổng số tiền hỗ trợ hơn 1.000 tỷ đồng. Tiếp theo là thành phố Hà Nội với hơn 87.000 doanh nghiệp với hơn 1,4 triệu lao động; tổng số tiền hỗ trợ trên 640 tỷ đồng.

Các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Ninh … cũng là những địa phương có đông doanh nghiệp và người lao động được hỗ trợ giảm đóng góp.

Hồ Chí Minh, địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, Bảo hiểm xã hội thành phố đã vào cuộc với quyết tâm và nỗ lực cao.

Theo đó, để hỗ trợ kịp thời cho người sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19, BHXH TP đã điều chỉnh thời gian giải quyết hồ sơ từ 2 ngày 4 ngày xuống còn 1 ngày. làm việc với các thủ tục: hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để duy trì việc làm cho người lao động, xác nhận danh sách người lao động đã tạm hoãn hợp đồng, thôi việc; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Bên cạnh đó, BHXH TP cũng tổ chức làm việc ngoài giờ để đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ.

Tại Hà Nội, BHXH Thành phố đã thành lập Tổ Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 68 / NQ-CP để đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động. khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trong quá trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ, BHXH TP Hà Nội yêu cầu BHXH các quận, huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi nhất, giảm thời gian tối đa cho người lao động và người sử dụng lao động để được hỗ trợ kịp thời.

Tại tỉnh Đồng Nai, địa phương có gần 11.000 doanh nghiệp với hơn 750.000 lao động thuộc diện được hỗ trợ giảm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ngay sau khi có chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã phối hợp nghiêm túc, khẩn trương. với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản triển khai trên địa bàn. BHXH tỉnh cũng đã thành lập Ban chỉ đạo, bám sát đơn vị sử dụng lao động để tham mưu, hướng dẫn.

BHXH tỉnh đã gửi thông báo và ra quyết định giảm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 330 tỷ đồng.

Ngoài việc thực hiện chính sách giảm đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hiện nay, BHXH các tỉnh, thành phố còn hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giải quyết chính sách tạm dừng đóng. vào quỹ hưu trí và tử tuất; giải quyết chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo thẩm quyền và xác nhận các danh sách: danh sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương; hỗ trợ nhân viên nghỉ việc; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương khôi phục sản xuất theo quy định.

Có thể thấy, chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68 / NQ-CP của Chính phủ là rất lớn, không chỉ mang lại những giải pháp cấp bách trong hiện tại mà còn giúp người lao động và doanh nghiệp có những hỗ trợ cần thiết để họ tiếp tục sản xuất kinh doanh, có thể tự mình đứng vững, vượt qua khó khăn của bệnh dịch.

Nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa và giá trị của các chính sách hỗ trợ mà Chính phủ đang quyết tâm thực hiện để doanh nghiệp và người lao động vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực cao nhất để khẩn trương hỗ trợ. chính sách đối với người lao động và người sử dụng lao động; góp phần đẩy lùi dịch, thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ là phòng chống dịch hiệu quả và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Thu Giang


Qua bài viết chủ đề Ngành Bảo hiểm tích cực hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do COVID-19 chúng tôi tin rằng bạn đã có thêm nhiều thông tin mới nhất ngày hôm nay rồi. Ngoài xem bản tin này bạn có thể xem thêm nhiều tin tức giáo dục khác tại đây nhé: https://blogradio.org/giao-duc/.

Ngành Bảo hiểm tích cực hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do COVID-19

Từ khoá liên quan đến chủ đề Ngành Bảo hiểm tích cực hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do COVID-19

#Ngành #Bảo #hiểm #tích #cực #hỗ #trợ #người #lao #động #doanh #nghiệp #khó #khăn #COVID19.

Chân thành cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Blogradio.

Nguồn: giaoduc.net.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *