Hợp âm bài hát Aubrey (Bread) – (Hợp Âm) – Điệu Slow | Website chords #1 Việt Nam

Có phải bạn đang muốn tìm hợp âm bài hát Aubrey (Bread) – (Hợp Âm) – Điệu Slow đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem ngay bảng hợp âm bản nhạc này ngay tại đây nhé.

Aubrey (Bread) – (Hợp Âm) – Điệu Slow | Blogradio cung cấp hợp âm mới nhất.

Không Capo

Intro: [G] [D] [Em] [D] [C] [G] [Am] [D] [G] [G] And [D] Aubrey was her [Em] name
[G] A not so [C] very ordinary [G] girl or [Am] name
[D] But who’s to [G] blame [D] [Em] for a [B] love that wouldn’t [Em] bloom
[C] For the hearts that never played [G] in tune
[Am] Like a lovely [Bm] melody that [C] everyone can [Bm] sing
[Am] Take a way the [Bm] words that rhyme, it [C] doesn’t mean a [Em] thing [D] [D]  
[G] And [D] Aubrey was her [Em] name
[G] We tripped the [C] light and danced [G] together to the [Am] moon
[D] But where was [G] June? [D] [Em] No it [B] never came [Em] around
[C] If it did, it never made [C] a sound
[Am] Maybe I was [Bm] absent or was [C] listening too [Bm] fast
[Am] Catching all the [Bm] words but then the [C] meaning going [Em] past [G]  
[B] And God, I miss [Em] the girl
And I’d [G] go a thousand times around the [C] world just to be
Closer to [Cm] her than to [G] me
 
[G] [D] [Em] [D] [C] [G] [Am] [D] [G]  
[G] And [D] Aubrey was her [Em] name
[G] I never [C] knew her but I [G] loved her just the [Am] same
[D] I loved her [G] name. [D] [Em] Wished that [B] I had found a [Em] way
[C] And the reasons that would make [G] her stay
[Am] I have learned to [Bm] lead a life [C] apart from all the [Bm] rest
[Am] If I can’t have the one I [Bm] want, I’ll [C] do without the [Em] best [G]  
[B] Oh, how I miss [Em] the girl
And I’d [G] go a million times around the [C] world just to say
She had been [Cm] mine for a [G] day.


Vậy là Blogradio.org đã cung cấp cho bạn nội dung chủ đề Aubrey (Bread) – (Hợp Âm) – Điệu Slow rồi nhé. Ngoài xem chord của bài hát này, bạn có thể xem thêm nhiều hợp âm bài hát mới nhất tại đây nha: https://blogradio.org/am-nhac.

Tìm kiếm liên quan đến chủ đề chord bản nhạc Aubrey (Bread) – (Hợp Âm) – Điệu Slow.

#Aubrey #Bread #Hợp #Âm #Điệu #Slow.
Rất mong những thông tin này mang lại nhiều giá trị cho bạn, chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *