Chord/Tab song: Pluto Projector – Rex Orange County – Rex Orange County | chords #1 Việt Nam

Có phải bạn đang muốn tìm Chord/Tab song: Pluto Projector – Rex Orange County – Rex Orange County đúng không? Nếu đúng như vậy thì mời bạn xem ngay bảng hợp âm bài hát này ngay tại đây nhé.

Chord/Tab song: Pluto Projector – Rex Orange County – Rex Orange County | Blogradio cung cấp hợp âm mới nhất.

Verse 1[C]The great protector
Is that what I’m supposed to [Em7]be?
What if [Fmaj7]all this counts for nothing
Everything…I…thought I’d b[F#m7b5]e?
What…if b[G7]y the time I realize
It’s…too [G7sus4]far behind to s[G7]ee?[C]Seventy-mil projector
I can show you everyth[Em7]ing, yeah
And we’re [Fmaj7]on our way to glory
Where the show won’t ever [F#m7b5]end
And the [G7]encore lasts forever
And it’s [G7sus4]time we’re due to [G7]spend
 [Fmaj9] [FmMaj9]Verse 2[C]Spending the years together
Growing older every [Em7]day (Every day)
I feel at [Fmaj7]home when I’m around you
And I’ll gladly say a[F#m7b5]gain
I hope the [G7]encore lasts forever
Now there’s [G7sus4]time for us to [G7]spend [Fmaj9]FmMaj9
And it’s sublime with you, my friend[C]This right here still feels like a honeymoon
When you say my [Em7]name, nothing’s changed
I’m still a boy inside my [Fmaj7]thoughts
Am I meant to [F#m7b5]understand my [G7]faults?
 
 
Chorus
I don’t think so[C]I don’t think I’m meant to understand m[Em7]yself[E7sus2]Maybe you [Fmaj7]do
 
And that’s good for you[F#m7b5]Maybe in [G7]time
Maybe one [G7sus4]day[G7]I’ll do the s[C]ame
ooo OOO [Em7]ooo
 
(play verse chords for Ooos)…
 
(I’ll do the [G7]same
I’ll do the [G7sus4]same[G7]I’ll do the[Fmaj7]same… [Em7] [Dm7] [D7][Gm7] [F#maj7] [Fmaj7] 
 
 
Bridge
 
I’ll do the [Fmaj7]same as you
I’ll try and [Em7]hold it up
Soon I [Dm7]hope
Or as soon as [D7]I’m
old enough [Gm7] [Gbmaj7] [Fmaj7] [Bb] [D7/A] [Gm] [G][Cm](Old enough to [B]underst[Bb]and)
 [Bb] [D7/A] [Gm] [G][Cm] [B][Bb](Old enough to und[Bb]ersta[D7/A]nd) [Gm] [G] [Cm] [B] [Bb][Bb] [D7/A] [Gm] [G] [Cm] [B] [Bb] [Cm] [B] [Bb] [Cm] [B] 
 
Outro[Bb]Stay forever, you
know more than any[Dm7]one ([Dm7b5]Yeah, whoa)
And it’s [Cm7]you that knows my darkness
 
And you know my bedroom needs
You could [Bbmaj7]blast me and my secrets
Because there’s probably just no [Bb7]need


Vậy là Blogradio.org đã cung cấp cho bạn nội dung chủ đề Chord/Tab song: Pluto Projector – Rex Orange County – Rex Orange County rồi nhé. Ngoài xem chord của bài hát này, bạn có thể xem thêm nhiều hợp âm bài hát mới nhất tại đây nha: https://blogradio.org/am-nhac.

Tìm kiếm liên quan đến chủ đề chord bản nhạc Chord/Tab song: Pluto Projector – Rex Orange County – Rex Orange County.

#ChordTab #song #Pluto #Projector #Rex #Orange #County #Rex #Orange #County.
Rất mong những thông tin này mang lại nhiều giá trị cho bạn, chân thành cảm ơn bạn đã theo dõi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *